Uppmælingar - útreikningur

Hægt er að nota verk til að reikna út hlut launamanna í uppmælingu verka.

Heildarkostnaður verks er skráður og dreginn frá kostnaður tiltekinna tíma (Launaliða sem teljast til mælingaliða) sem launamenn hafa fengið greidda fyrir vinnu er tilheyra uppmælingunni þ.e. hverju verknúmeri fyrir sig. 

Ef launafærslur koma úr viðverukerfi þarf að tryggja að verknúmer séu eins í Kjarna og viðverukerfinu.

Það þarf  að stofna verkið áður en vinnan hefst, sem tilheyrir verkinu og skrá mælingaliðina sem draga á frá á þetta verknúmer.

Í verkinu er hægt að framkvæma 4 aðgerðir í aðgerðarhnappi

  • Reikna mælingu
  • Setja mælingu í skráningu
  • Skoða/senda skýrslu
  • Skoða launafærslur


Ferli vinnslu

Hliðarvalmynd/Kjarni/Stofnskrár/Verk


Forsendur skráðar


Stofna þarf verk, hverju verki er gefið númer og skrá þarf inn forsendur hvers verks fyrir sig. Hægt er að skilgreina ef viðkomandi verk á aðeins að tilheyra tiltekinni samstæðu.

Ef bóka á greiðslur á verk þarf að setja inn bókhaldslykil

Tegund verks

Tegund verks er stofnað með því að smella á þriggja punkta hnappinn við tegundina

Skrá heildar greiðslu fyrir verkið

Í svæðið „Krónur á tímann“ kemur tímakaup fram eftir að búið er að reikna uppmælinguna

Mælingaliðir sem á að draga frá uppgjöri verða að vera skráðir á þetta verk þegar mæling eru reiknuð

Bunkanúmer og bókunardagur koma fram eftir að búið er að setja útreikninginn inn í skráningu launa

Uppgjör lokast þegar búið er að setja útreikning í skráningu

Hægt er að opna verkið aftur með því að taka út hak við „Uppgjöri lokið“ ef forsendur hafa ekki verið skráðar rétt inn og reikna þarf uppmælinguna aftur. Við þá aðgerð falla út áður reiknaðar mælingar og nýjar forsendur koma í staðinn.

Þetta á við ef t.d. heildar greiðsla hefur breyst eða ef ekki hefur verið búið að skrá alla tíma sem tilheyra verkinu áður en útreikningur var gerður.

Ef búið er að loka útborgun þar sem útreikningur var greiddur, sér Kjarni um að sækja þær færslur í mínus og koma þær inn í skráningu þegar nýr útreikningur er settur inn í skráningu í nýrri útborgun,

Í nýju útborguninni reiknast til greiðslu mismunur á nýjum reikningi og því sem áður var búið að greða.


  


Fara inn í  "Skrá launamenn"   Smella á aðgerarhnappinn  

Skrá launamenn sem eiga að fá greitt úr viðkomandi mælingu og hlut hvers launamanns. Mælum með að nota launamannanúmerið

(Nemi gæti t.d. verið skráður með 80% hlut á móti 100% hlut meistara)
Til að reikna út hlut hvers starfmanns er farið í aðgerðarhnappinn   og valið að reikna mælingu og Framkvæma, þá þarf að vera búið að skrá alla mælingarliði sem eiga að dragast frá.

Mælingaliðir geta verið í fleiri en einni útborgun við útreikninginn koma allar launafærslur inn á starfsmanninn sem skráðar hafa verið á þetta verknúmer þarna sést hve marga tíma hver og einn hefur fengið skráða á verkið og hlutfall hvers og eins í mælingunni reiknast miðað við tímafjöldann.   


Neðst í skjámyndinni koma heildar niðurstöður í hverjum dálki fyrir sig 


Til að skráðir launaliðir flokkist í dálka sem Dagvinna eða yfirvinna, þarf að búa til vinnuform og setja á viðeigandi launaliði, ef ekkert vinnuform er á launaliði koma þeir í dálkinn AnnaðÍ skilaboðum kemur yfirlit úr niðurstöðum


Til að setja niðurstöður mælinga í skráningu á að fara í aðgerðarhnappinn   og velja Mæling í skráningu, við það fara uppgjörsfjárhæðir í skráningu launa á þann launalið sem tilgreindur var þegar verkið var stofnað.
Við þessa aðgerð reiknast „Krónur á tímann“ það stofnast bunkanúmer og bókunardagur kemur inn á verkið og verkinu er lokað.Endurreikna þarf laun í útborguninni eftir að mælingarniðurstöður eru komnar inn í skráninguna.

  

Til að senda launamönnum yfirlit uppmælingar þegar búið er að greiða er farið inn á viðkomandi verknúmer opnuð skjámyndin „Skrá launamenn“

Farið í aðgerðarhnappinn  og valið  Skoða/Senda skýrslu“ þá opnast yfirlitið.

Til að senda launamönnum uppgjörið er smellt á hnappinn  Þá opnast þessi skjámynd,

í þessu dæmi er ekki búið að skrá netföng starfsmanna, hægt er að skrá inn netföngin í dálkinn Email 

Það er líka hægt að sleppa að senda  á starfsmenn.

Það sem kemur í skilaboða gluggann er tillaga en hér er hægt að breyta textanum. Til að senda er smellt á hnappinn  „Senda póst“

Til að netföng komi sjálfkrafa þarna inn þar að skrá þau á starfsmannaspjadið í svæðið "Netfang"Endurreikna lokað mælingauppgjör

Ef búið er að gera upp mælingu og loka útborgun sem það mælingauppgjör var reiknað, er hægt að opna verkið aftur:

Dæmi um þetta er ef ekki hafa verið skráðir allir tímar sem tilheyra verkinu og verkið var reiknað á of lágu verði

Hér má sjá verk sem búið er að gera upp en það vantaði inn 20 tíma í yfirvinnu á Erling Jónsson og reikna átti verkið á  3.000.000,-  í þessu dæmi er Ríkhard líka búinn að fá greitt hærri fjárhæð en hlutur var  í verkinu og þá kemur uppgjörið í mínus


Ferli vinnslu

Hliðarvalmynd/Kjarni/Stofnskrár/Verk

Nýjar forsendur skráðar, verk reiknað aftur og sett í skráningu
  1. Finna verk sem á að endurreikna og taka af hakið við Uppgjöri lokið
  2. Skrá í opna útborgun tímana sem vantaði inn á viðkomandi starfsmann
  3. Fara í Skrá launamenn í verkinu  og reikna verkið aftur og setja í mælingu.  
  4. Velja Mæling í skráningu

Við þessa aðgerð er verkið reiknað aftur og færslur sem búið var að greiða koma í mínus í mælingu en nýjar forsendur í plús

Hér sést hvernig leiðréttingi kemur í skráninguna

Muna þarf að endurreikna eftir að búið er að setja mælingu í skráningu aftur.