Skilgreiningar bókunarskráa

Hér er stillt hvernig bókunarskrá skal líta út. Hvaða víddir eru notaðar. Í hvaða röð svæðin koma og hvort skrá sé skipt með semikommu eða tab.

Skjámyndin

Skilgreiningar bókunarskrá eru stofnaðar og eytt með  tökkunum í tækjaslánni. ATH! þetta á við heildarskilgreiningu, ekki stakar línur/dálkar innan skilgreiningar. Línur/dálkar innan skilgreiningar eru stofnaðar og þeim eytt með svörtum plús/mínus neðst í listanum við "scroll bar"

Lengst til vinstri er valið hvaða skilgreiningu bókunarskrá vinna skal með, en í boði eru Laun, Skuldbindingar og Áætlun.

Hægra megin að ofan er fyllt inn stjórngildi skráarinnar og þar fyrir neðan eru dálkar skráarinnar stilltir.

Stjórngildi bókunarskrá

Eftirfarandi svið er hægt að stilla í stjórngildum bókunarskrá (Tækniheiti: PayBookFile):

 • Bókunarskrá - Nafn til að auðkenna skilgreininguna.
 • Tegund bókunarskrár - Getur verið Laun, Skuldbinding eða Áætlun.  Þetta ræður hvaða bókunargögn eru valin. (tækniheiti: PayBookRecord/PayBookRecordDebt/PayBookRecordBudget).
 • Notar dálkahausa - Ef hakað er í þetta þá eru settir hausar í bókunarskránna þegar hún er skrifuð. Það er svo stillt í dálkunum hvaða texta þessir dálkahausar innihalda.  
  • Sjálfgefið er hakað við þetta svæði.
 • Dagsetningasnið - Útlit dagsetninga í skránni.  
  • Sjálfgefið er yyyyMMdd notað. Sú stilling formar árið sem 4 tölustafir (yyyy) og mánuðinn og daginn sem núllfyllt tveggja stafa tölustafasvæði (MM og dd).
  • Með ofangreindu sniði yrði t.d. dagsetningin 22.9.2018 skrifað í skránna sem "20180922".
  • Nánari upplýsingar um hvernig hægt er að breita þessum sniðstrengjum má finna hér: Custom Date and Time Format Strings
 • Dálkar aðgreindir með - Eitt tákn sem skrifað er á milli gildana sem kom úr dálkunum.  Hægt að hafa autt ef um FlatFile er að ræða með öllum dálkum af fastri stærð. 
  • Sjálfgefið er þetta gildi ";" (semíkomma).
 • Bókhaldslykill aðgreindur með - Segir til um hvaða tákn var notað til aðgreina víddir bókhaldslykilsins sem myndaður var við bókun. 
  • Sjálfgefið er þetta gildi ";" (semíkomma).
 • Debet og Kredit skipt í línur - Stýrir hvort debet og kredit upphæðir verði að fara í sitt hvora línuna út frá hverri einni bókunarlínu úr Kjarna, ein fyrir debet upphæðina og ein fyrir kredit upphæðina.
  • Ef hakað er við þetta svæði er hverri bókunarlínu úr Kjarna skipt í tvær.  Eigindin "Upphæð" og "Upphæð með formerki" (sjá síðar) innihalda viðeigandi upphæð fyrir hverja línu á meðan eigindin "Debet" og "Kredit" innihalda sín upprunalegu gildi. Ef línum er skipt þá er línum með 0 upphæðum sleppt.
  • Ef ekki er hakað í svæðið þá er mismunur svæðanna "Debet" og "Kredit" sett í eigindin "Upphæð" og "Upphæð með formerki".
  • Sjálfgefið er þetta gildi ";" (semíkomma).

Dálkastillingar

Eftirfarandi svæði er hægt að stilla í þegar kemur að dálkum bókunarskrárinnar (Tækniheiti: PayBookFileColumn), lýsingarnar hér fyrir neðan eiga við um hverja línu sem unnið er úr frá valdri bókun Kjarna:

 • Bókunardálkur - Heiti til að útskýra tilgang dálksins og hefur engin bein áhrif á hvað er skrifað í skránna.
 • Röð - Stjórnar röð dálkanna við skrift í skránna, dálkur með Röð 1 er settur á undan dálki með Röð 2 o.s.frv.
 • Haus - Ef valið hefur verið að nota dálkahausa í stjórngildum skilgreiningarinnar þá er hér settur sá texti sem koma á í haus dálksins í skránni.
 • Tegund og Gildi - Stjórnar hvernig gildi dálksins í hverri línu er ákvarðað þega það er skrifað í skránna.  Mögulegar tegundir eru:
  • Fasti - Skrifar textann sem er í svæðinu Gildi í beint í skránna.
  • Eigindi - Flettir upp eftir tækniheiti í bókunarlínu Kjarna sem unnið er með hverju sinni eftir gildinu sem skal nota.
  • Vídd - Sækir vídd úr bókunarlykli (tækniheiti: AccountKey) sem viðkomandi línu.  Númer víddarinnar Fyrsta víddin, oft kölluð lykil, er númer 0 og næsta 
  • Upphæð - Skrifar þá upphæð sem verið er að vinna með í skránna, annað hvort samdregna tölu debet og kredit eða debet fyrst og svo kredit ef valið er að skipta þeim milli lína í stjórngildum.
  • Upphæð með formerki - Sama og Upphæð nema að formerki kredit dálksins úr Kjarna er snúið.
  • Röðun - Virkar eins og Eigindi nema að gildið er ekki skrifað í skránni hedlur hefur aðeins áhrif á Röðun í skrá (sjá neðar).
 • Sjálfgefið gildi - Ef úrvinnsla á Gildi skila því tómu þá er hægt að setja hér gildi sem notað er í staðinn.
 • Lengd - Notað til að festa lengd dálksins.
  • Ef sett sem 0 þá eru engin mörk á lengd dálksins.
  • Ef klippa þarf af gildinu sem sett í dálkinn til að koma því fyrir þá hefur Hægri jöfnun (sjá neðar) áhrif á hvoru megin er klippt er af gildinu.
 • Hægri jöfnun - Hakað í þetta til að hægri jafna texta dálksins. Lengd dálksins þarf að vera fastsett til að upphæðir hægriafnist.
  ATH! Upphæðir sem hafa mínus formerki sem eru hægri jafnaðar fá mínusinn hægra megin við töluna þegar hún er skrifuð í skrá, ef ekki er hægri jafnað kemur mínusinn fyrir framan upphæðina.
 • Uppfyllitákn - Einn stafur sem fylla skal upp í eyður fyrir framan eða aftan gildið sem skrifað er í skránna.  Hefur ekki áhrif nema lengd dálksins sé fastsett og hægri jöfnun stýrir hvoru megin uppfyllitáknin koma í gildið.
 • Sniðmát - Býðir uppá að setja alltaf auka texta utan um gildið sem skrifað er.  Staðgengill fyrir ákvarðaða gildið er {0}.

  • Dæmi: Ef ákvarðaða gildið að svo stöddu er "ó heim" og sniðmátið er "Hall{0}ur" þá mun verða skrifað í skránna "Halló heimur".
 • Röðun í skrá - Stýrir hvaða forgang dálkurinn hefur varðandi röðun á línum skráarinnar þar sem gildið 1 hefur mestan forgang.  Ef dálkurin skiptir ekki mál við röðun línanna þá er þetta svæði sett sem 0.
 • Lækkandi röðun - Hefur aðeins áhrif ef Röðun í skrá er notað.  Raðar línum skráarinnar fyrir viðkomandi dálk frá hæsta gildi til lægsta í stað vaxandi röðunar.

Eigindið PeriodDate

Eigindið PeriodDate hefur sérstaka eiginleika ef það er valið sem gildi. Það er útreiknað og setur inn bókunardagsetningu miðað við hvort viðkomandi hefur greiðsluformið fyrirfram eða eftirá.

Möguleg Tækniheiti í Gildi

Til að þurfa ekki að muna öll mögulega tækniheiti sem hægt er að setja í Gildi svæðið þá er hægt að smella á vallistaörina í því svæði til að fá lista yfir þau og velja.

Prófun Skilgreiningarskráar

Hægt er að keyra út prófun á bókunarskrá með því að ýta á takkann í tækjaslánni.  Upp kemur valskjár sem leyfir notanda að para saman skilgreiningu á bókunarskrá og útborgun og keyra prófun á hvernig skráin kemur út.  Innihald skráarinnar sem myndast er birt í samtalsglugga en ekki geymd á disk við slíka prófun.

Tenging Skilgreininga við Sendingu Bókunar

Þrjú  Stillingar>Gildi eru notuð til að tengja skilgreiningar við sendingu bókunar hafa þær eftirfarandi nöfn:

 • Xap.PayBook.SendAction fyrir bókun launa
 • Xap.PayBookDebt.SendAction fyrir bókun skuldbindingar
 • Xap.PayBookBudget.SendAction fyrir bókun áætlunar.

Meiri upplýsingar um sendingu bókunar má finna hér: Bókun Launa.

Hægt er að tengja öll þrjú gildin við ákveðið fyrirtæki með því að skeyta punkti og vísi þess fyrir aftan gildið, t.d. "Xap.PayBook.SendAction.3".  Hér mun þessi skilgreining aðeins eiga við fyrirtæki 3.

Tenging skilgreiningar við Stillingar gildið er gerð með því að setja Gildi sem PayBookFileCollect.Action.[vísir skilgreiningar], t.d "PayBookFileCollect.Action.2".

Hægt er að stýra hvaða stafasett er notað í skránni með því að bæta við gildið punkti og heiti stafasettsins, t.d. "PayBookFileCollect.Action.2.1252" og "PayBookFileCollect.Action.2.ISO-8859-1".  Nánari upplýsingar um stafasett má finna hér https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/api/system.text.encoding?view=netframework-4.7.1.  Mælt er með að þetta sé aðeins notað ef sjálfgefna stafasettið virkar ekki.